Meld skade marin

Beredskapsnummer / vakttelefon

+47 70 10 12 50

Hovedredningssentralen

Alarmtelefon Hovedredningssentralen Sør-Norge: +47 51 51 70 00

Alarmtelefon Hovedredningssentralen Nord-Norge: +47 75 55 90 00

Sjøfartsdirektoratets beredskapstelefon

+47 52 74 50 00

Kystverkets beredskapsvakt

Telefon: +47 33 03 48 00

Havarimelding

Last ned havarimelding her, og send til oss.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024