Meld skade marin

Beredskapsnummer / vakttelefon i Granne +47 70 10 12 50

Alarmtelefon Hovedredningssentralen Sør-Norge +47 51 51 70 00

Alarmtelefon Hovedredningssentralen Nord-Norge +47 75 55 90 00

Sjøfartsdirektoratets beredskapstelefon +47 52 74 50 00

Kystverkets beredskapsvakt +47 33 03 48 00

Havarimelding

Fyll ut havarimelding i skjemaet under, eller last ned havarimelding i PDF.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024