Samfunnsansvar og bærekraft

Vi i Granne har vært opptatt av bærekraft siden selskapets etablering for over 150 år siden. I tillegg til å tilby forsikring er det å drive skadeforebyggende arbeid vårt viktigste fokusområde. Å bidra til å hindre skader er bærekraftig. Dette er vårt viktigste bidrag til mer bærekraftige samfunn. Skadeforebyggende arbeid gir økt trygghet og mindre miljøpåvirkning.

Møtevirksomhet i kontorlandskap

Heldigvis skjer de fleste skader uten at liv og helse går tapt, men skader koster uansett penger og krever ressurser til utbedring. Når skaden først har skjedd er vi opptatt av at reparasjon skjer så nær skadestedet som mulig og ved bruk av lokale leverandører slik at miljøpåvirkningen blir så liten som mulig. I 2021 betalte vi ut samlet NOK 170 mill. til utbedring av skader, hovedsakelig til lokale leverandører.

Skadeforebyggende program

Granne er aktivt til stede for å sørge for at skadene ikke skjer, med et omfattende skadeforebyggende program. Vi har lang erfaring med skreddersydde tiltak for bedrifter, det marine segmentet og hjemmet.

Risikogjennomgang for bedrift og marin

Som en del av vårt skadeforebyggende program for bedrifter og det marine segmentet, gjennomfører vi risikogjennomganger av bygg, kjøretøy, produksjonsmaskineri og materiell.

Beredskapsøvelser for rederier

Som en del av vårt skadeforebyggende program arrangerer vi profesjonelle beredskapsøvelser for rederier. Det er viktig å avholde øvelser av rederiers beredskap, slik at organisasjonen er godt kjent og drillet i egne oppgaver under en hendelse.

Brannøvelser i fartøy

Granne avholder brannøvelser om bord i fartøyer. Disse er av kort varighet, slik at de kan gjennomføres ved mannskap bytte eller lossing. Det kan være kun teori eller teori og praksis i en øvelse. Slike øvelser er relatert til eget fartøy og de slukkemidler som er tilgjengelig om bord.

Brannøvelser hjemme

De fleste av oss har deltatt i brannøvelser på arbeidsplassen, skoler og barnehager, men de færreste av oss har holdt øvelse hjemme. Statistikken viser at de fleste dødsbranner skjer i de private hjem og derfor er det viktig at man legger en plan og øver på hva man skal gjøre om det det oppstår branntilløp hjemme. Øvelse skaper trygghet for store og små. Undersøkelser viser at det er brann i hjemmet vi frykter mest. Vi oppfordrer derfor alle våre kunder til å holde jevnlig brannøvelse hjemme. 

[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop

En trygg leverandør og ansvarlig arbeidsgiver

Vi er opptatt av å ta ansvarlige valg og fokusere på bærekraftig utvikling – hver dag. Dette gjør vi blant annet gjennom digitalisering som reduserer bruk av papir og dokumenter via post, reduksjon i antall tjenestereiser, smartere samhandling, og bevisst datalagring. I tillegg bruker vi lokale samarbeidspartnere.

Kundene våre skal være trygge på at vi samarbeider med ansvarlige selskaper og at våre prosesser er transparente. Som ansatt hos oss skal du ha et godt arbeidsmiljø med gode utviklingsmuligheter og kort vei til beslutninger.

 • 58%

  kvinnelige ansatte

 • 45

  gjennomsnittsalder i selskapet

 • 50/50

  kvinner/menn i styret

Har du spørsmål eller innspill?

Har du spørsmål eller innspill knyttet til bærekraftsarbeidet vårt, setter vi stor pris på om du sender dette til post@granne.no.

Mer om oss

Alle våre rådgivere får god opplæring i forsikringsfaget og de får også tilbud om autorisasjonsordning innen Skadeforsikring via FinAut. Dette fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter. Og ikke minst er det en trygghet for deg som kunde - vi kan forsikring.

Vi er en åpen organisasjon – med mulighet til å påvirke beslutninger og egen arbeidshverdag.

Møtevirksomhet i kontorlandskap

En god Granne

Vi ønsker å bidra til at våre region skal være et godt sted å vokse opp i, utdanne seg i og bli boende i. Vårt bidrag inn i dette er lokale samarbeid og innkjøp. Vi ønsker å være en god samarbeidspartner som deler kunnskap og er åpen for endring. Vi er til stede med deltagelse i læringsarenaer og næringsforeninger, og gjennom spons av idrett og kultur,

Noen av våre samarbeidspartnere:

 • Momentium
 • Ålesund Næringsforening
 • Havlandet
 • Volda Næringsforum
 • Next Digital
 • Cefor
 • FinAut
 • NextWawe
 • BlueFish
 • Nexus
 • MSG AS
 • Nor-Fishing
 • Regatta

Granne sponser

[@portabletext/react] Unknown block type "block", specify a component for it in the `components.types` prop

Her kan du se noen av de som har fått støtte med oss det siste året:

 • Aksla IL
 • Bergsøy Idrettslag
 • Blindheim Idrettslag
 • Brattvåg IL
 • Emblem Idrettslag
 • Godøy IL og Godøy Turlag
 • Moltustranda IL
 • Norborg
 • Redningsselskapet
 • Sportsklubben Herd
 • Volda Handballklubb
 • Ørsta Idrettslag
Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024