Sponsor

Vi forsikrer dagens verdier og fremtidens drømmer.

Granne sine verdier er nær, involvert og real. Vi skal bidra til å gjøre regionen vår til et godt sted å vokse opp og bo i. Lokale ildsjeler, lag og foreninger gjør en utrolig viktig jobb med å skape et idretts- og kulturtilbud til alle aldere. Vi er stolte av å bidra til dette arbeidet.

Granne sin sponsoraktivitet er delt i to programmer: Nær og Involvert.

Involvert

Sponsorprogrammet Involvert er langsiktig samarbeidsavtaler mellom oss og lokale lag og organisasjoner. Dette kan være gjensidige samarbeid, sponsing med merkevareeksponering og generell støtte til aktiviteter.

Nær

Sponsorprogrammet Nær er for deg som søker støtte til enkeltprosjekter. Du kan søke om inntil kr. 50.000 til hvert enkelt prosjekt.

For begge programmene vektlegges samarbeidspartnerens engasjement for å skape konkrete aktiviteter der Granne er en viktig bidragsyter til å realisere disse.

Vi behandler søknader to ganger i året; søknadsfrist 1. mai med utbetaling 1. juni og 1. november med utbetaling 1. desember.

Ønsker du å søke støtte til ditt lag eller forening?

Send oss en epost til spons@granne.no og forklar litt om hva du søker støtte til og hva du ønsker å oppnå med tiltaket.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024