Før het vi Møretrygd, nå er vi Granne: Det nære forsikringsselskapet på Nordvestlandet.

Om Granne

En granne eller nabo er en som bor i nærheten av deg, og som alltid er der når du trenger det.

Granner som hjelper hverandre, er på mange måter opprinnelsen til det som i dag er kjent som forsikring. Fra gammelt av var det nemlig vanlig at fiskere eide en andel i hverandre sine båter, og på den måten beholdt man levebrødet selv om man mistet sin egen båt i uvær. Slik forsikret man seg selv og tok samtidig vare på naboen.

I dag forsikrer Granne rederier og hjørnesteinsbedrifter, gårdbrukere og elektrikere, små og store familier med både to- og firbeinte medlemmer. Vi leverer komplette forsikringsløsninger etter dine behov og til konkurransedyktige priser. Alle kundene våre har en personlig rådgiver med spisskompetanse på ditt forskningsbehov, slik at du alltid kan få gode råd fra en rådgiver som kjenner deg.

Vi i Granne gir deg trygghet i hverdagen og tar vare på deg når du trenger det. Vi vet heller ikke hva som er i horisonten, men vi vet at vi vil være til stede for deg gjennom alle livets faser.

Visjon og verdier

Vi forsikrer dagens verdier og fremtidens drømmer. Det er vår visjon.

Gjennom personlig rådgivning om risikoreduksjon og forsikring, tar vi vare på deg og verdiene dine. Vi setter dine interesser først gjennom tilpassede produkter, og som den nære rådgiveren sørger vi for trygghet og forutsigbarhet.

Sammen med visjonen fungerer verdiene våre som en drivkraft og rettesnor i arbeidet vårt:

 • Granne er nær

  Vi er nær lokalsamfunnene, kundene, våre ansatte og eiere.

  Vi setter kundenes behov først og finner gode løsninger for den enkelte.

  Vi er tilgjengelige, lokale og en viktig støttespiller.

 • Granne er involvert

  Med initiativ, engasjement og riktig kompetanse yter vi alltid det lille ekstra.

  Vi er stolte av resultatene vi skaper sammen.

  Vi er nysgjerrige og tilegner oss ny kunnskap for sammen å finne de gode løsningene.

 • Granne er real

  Vi er pålitelige, rettferdige og til å stole på.

  Vi respekterer hverandre, skaper gode relasjoner og bidrar til et positivt arbeidsmiljø.

  Vi bygger tillit, respekt og langvarige relasjoner hos våre kunder, eiere og i samfunnet.

Vi er til stede med gode råd i hverdagen og hjelp når du trenger det. Sammen skaper vi trygghet for deg, de du er glad i og verdiene dine.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024