Beredskapsøvelse hos Atlantic Viking

Fiskefartøyet Atlantic Viking er først ute med å trene på simulert ammoniakklekkasje. Konseptet er utviklet av ASK elearning og "Sikkerhetsforum for fiskebåter med ISM krav" og kostnaden med selve øvelsen om bord er sponset av Granne.

Bakgrunnen for selve tilbudet er blant annet at ansatte ønsker økt kunnskap rundt håndtering av ammoniakk.

Bjørn Inge Furuli, operasjonssjef i Nye Giske Havfiske, synes at forebyggende tiltak alltid er positivt, og det er viktig at mannskapet er trygg på hvordan de skal håndtere ulike situasjoner om uhellet skulle oppstå.

- Vi har kurset opp alle offiserer, fabrikksjefer/formenn, røykdykkere og maskinlærlinger og var nå først ute med å arrangere øvelse for begge skiftene på turskiftet den 9.mai.

Han anbefaler sterkt alle andre aktuelle aktører å ta kurset.

Før selve øvelsen gjennomførte mannskapet nettkurset med formål om å få en generell innføring i ammoniakk og hvordan de kan forholde seg til den på en god og sikker måte. Øvelsen om bord ble godt mottatt av mannskapet som etterpå hadde gode diskusjoner rundt ulike problemstillinger, forbedringstiltak og andre relevante tema ved ammoniakklekkasje.

Erlend Farstad fra Granne var også til stede. Vi er svært positive til forebyggende tiltak og oppfordrer andre fiskebåter som bruker ammoniakk som kjølemedium til å gjennomføre dette løpet. Fartøy som er forsikret gjennom oss får sponset kostnaden forbundet med selve øvelsen om bord. I tillegg får du rabatt på nettkurset.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024