Bilskade - hva gjør jeg?

Uhell kan skje de fleste, og med flere og flere biler i trafikken er det viktig å vite hva du skal gjøre når skaden først har skjedd.

Opptreden på skadestedet

Politiet skal underrettes snarest mulig ved:

 • personskader
 • materielle skader hvor skadelidte ikke selv er i stand til å ivareta sine interesser
 • brann-, tyveri- eller hærverkskader

Sikring av bevis

 • Sørg straks for å sikre deg mulige vitner
 • Mål opp ved behov:
  • kjørebanens bredde
  • eventuelle bremsespor
  • kjøretøyets avstand til et fast punkt, som veikant, fortau, lyktestople, tre eller lignende

Dersom kjøretøyene må flyttes

 • Merk av kjøretøyenes stilling i kjørebanen før flyttingen skjer. Hvis politiet er varslet om uhellet, må kjøretøyene ikke flyttes uten tillatelse.
 • Ta bilde av stedet (bruk mobilkamera - husk oversiktsbilder)

Konsekvensen av å underskrive skademeldingen

Ofte er skademeldingen det eneste dokumentet skadeavdelingen har for å kunne ta stilling til saken. I følge norsk rettspraksis er en felles undertegnet skademelding et meget sterkt bevis i saken. Det er derfor ønskelig at begge parter fyller ut skademeldingen i fellesskap, men ingen kan tvinges til dette.

Hvis du er uenig med motparten om avkrysninger eller tegning, må du enten skrive dette i pkt. 14, nederst på side 1, eller la være å underskrive skademeldingen. Den som i ettertid krever at den felles undertegnede skademeldingen inneholder feil eller mangler vedrørende avkrysninger eller tegningen, må selv føre bevis for sin påstand.

Melding til forsikringsselskapet

Send in skademeldingen til Granne snarest mulig via Min Side. Når du får oppgitt skadenummer på saken kan du kontakte et bilverksted for avtale om taksering og reparasjon av skaden.

Husk at ansvarsforsikring er lovpålagt, og ta gjerne kontakt med oss for gode råd om bilforsikring.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024