Gode råd om sikring og redning ved storm

Her på Nordvestlandet er vi godt vant til uvær og nedbør. Det er likevel viktig å være forberedt og gjøre nødvendige tiltak når det meldes om storm for å sikre verdiene. Her er våre råd.

Følg med på yr.no og varsom.no for værvarsling i ditt område.

Dersom det er meldt storm bør du gjøre følgende:

 • Sikre alle løse gjenstander da disse kan skape farlige situasjoner. Hagemøbler, trampoliner, lekehytter og partytelt er utsatt. Rydd i hage og på terrasse.
 • Sørg for at konstruksjoner med stort vindfang er forsvarlig forankret. Har du campingbil eller bobil bør du prøve å sette de i le for vinden.
 • Båter i opplag, levegger og garasjer med åpen port blir fort ofre for vindens herjinger. Sjekk disse. Sørg for at bukker/ krybbe til båt er sikret, slik at de ikke kan bevege seg.
 • Båter på sjøen: Sett opp ekstra fortøyninger (spring og brest) hvis båten ligger ute om vinteren. Sjekk at fortøyningstau har nødvendig bruddstyrke og er strammet opp slik at båten ikke jager. For mindre båter, unngå at akterenden ligger mot vind og bølger, da motorbrønn lett fylles med vann og uttett kabelgjennomføring kan medføre at innerskrog fylles med vann. Sørg for ekstra fendring både på båt og bryggen. Husk hyppig tilsyn.
 • Alle bygg under oppføring eller ombygging bør sikres ekstra godt.
 • Vær en god granne og gi beskjed til naboer dersom du ser de har gjenstander som er utsatt. En løs gjenstand hos naboen kan fort skade nabolaget. Ta et overblikk og hjelp de som trenger det.

Dersom skaden inntreffer:

 • Hold folk unna bygg som kan rase sammen.
 • Kontakt politi eller brannvesen for hjelp til sikring.
 • Ikke utsett deg for farlige situasjoner, men dersom det er forsvarlig:
  • Sikre skadestedet slik at det ikke oppstår ytterlige skader.
  • Ytre skader på tak og vegger bør dekkes til for å unngå at vann trenger inn i bygning.
  • Vann som har trengt inn i bygget bør tørkes opp så raskt som mulig for å unngå ytterligere skade.
  • Rydd eiendommen for løse gjenstander i tilfelle stormen tar seg opp igjen.

Som følge av klimaendringene kan vi forvente mer ekstremvær i årene som kommer. Forsikring gir en trygghet i at verdiene dine erstattes, men kan ikke alltid veie opp for affeksjonsverdi. I tillegg har vi alle et ansvar som eier av hus, hytte og eiendeler, der vi plikter å sikre de forsvarlig og ikke opptre uaktsomt.

- Vi ser heldigvis ofte at våre kunder er gode på å tenke sikkerhet, og gjør det de kan for å begrense skadeomfanget. De fleste kjenner naboen godt og hjelper hverandre, forteller skadebehandler i Granne, Torbjørg Hovde Grimstad.

- Ved å begrense skadene bidrar vi alle til at ressursene kan brukes der de virkelig trengs, noe som både er et godt samfunnsbidrag og ikke minst bærekraftig.

I Norge er det Meteorologisk Institutt som er pålagt å varsle om ekstremvær, et såkalt ekstremvarsel. Varslingen er delt inn i fire faser:

 • Fase A: Melding om økt overvåking før mulig ekstremvær
  • Betyr at meteorologene gir situasjonen spesiell oppmerksomhet, og kontinuerlig vurderer utviklingen. Det er ennå ikke sikkert at det faktisk blir ekstremvær. Meldingen kan fortsatt trekkes tilbake.
 • Fase B: Korttidsvarsel før ekstremt vær ventes å inntreffe
  • Meteorologen har avgjort at det blir ekstremvær. Varselet er mer detaljert enn forutgående meldinger og oppdatering skjer minst hver 6. time. Uværet får navn.
 • Fase C: Uværet pågår
  • Meteorologen sender varsel så ofte som situasjonen tilsier, men uansett minst hver 6. time.
 • Fase D: Uværet over. Opprydding og reparasjoner pågår
  • Det sendes varsel når fare for ekstremt vær er over. Varselet skal informere om værutsiktene i de nærmeste døgn med tanke på oppryddinger og reparasjoner.

Har du blitt rammet av stormskader? Vi er alltid tilgjengelig for hjelp, på telefon 70 10 12 50.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024