Gode tips for vedfyring - unngå pipebrann

Vi er nå godt på vei inn i den kalde mørke årstiden. Kombinert med høyes strømpriser vil nok mange fyre litt ekstra for å spare på strømregningen. Les våre tips for å fyre riktig, og unngå pipebrann - både hjemme og på hytta.

Vedfyring er en viktig varmekilde, men det kan være greit å være oppmerksom på at det alltid er risiko forbundet med bruk av ild. Som forsikringsselskap ser vi fort hvor viktig enkle tiltak kan være. 

Hvert år opplever mange hus og hytteeiere at det tar fyr i skorsteinen. Ifølge direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) var det en kraftig økning i meldte pipebranner i fjor. Antallet økte med 38 % i forhold til perioden 2016-2020.

Faren for pipebrann øker når man fyrer med fuktig ved og har dårlig trekk. Dette kan føre til at det legger seg et belegg av beksot i pipeløpet og dette kan igjen føre til pipebrann.

Oppdager du pipebrann skal du ringe brannvesenet på 110 og følge godt med til brannvesenet kommer, særlig på loft og ved etasjeskillere.

Tips til trygg og god vedfyring:

  • Bruk kun tørr ved
  • Pass på å ha god trekk, særlig når du tenner opp
  • Vurder ny, rentbrennende peisovn og lukk peisen

For flere skadeforebyggende tiltak ta gjerne kontakt med oss.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2023