Har du oversikt over personforsikringene dine?

Mange har full kasko på bilen, men ikke på inntekten. Vi bruker å si at det å bli ufør er like ille for økonomien som å totalskade bilen, uten kasko, hvert år frem til pensjonsalder.

Det å miste arbeidsevnen oppleves som både krevende og belastende for de fleste, og mange får også en betydelig nedgang i levestandard.


I Norge i dag er det hele 1 av 10 som mottar uføretrygd i alderen 18-67 år! En uføreforsikring er ment som en hjelp i en slik situasjon og kan forhåpentligvis gjøre de økonomiske konsekvensene av uførheten mindre. Uføreforsikringen har som mål å hjelpe deg med å opprettholde en viss økonomisk stabilitet og livskvalitet selv om du ikke lenger kan arbeide på grunn av uførheten.

Se hva det vil koste deg å bli langvarig syk her.

Når tok du sist en gjennomgang av personforsikringene dine? Livet endrer seg stadig – kanskje har du fått barn, giftet deg eller byttet jobb siden sist? Hos oss i Granne gir vi deg god rådgivning og tilbyr forsikringsløsninger som er tilpasset ditt behov og din økonomi, slik at du kan føle trygghet i hverdagen både i dag og i fremtiden.

Les mer om våre personforsikringer her.

Granne samarbeider med Youplus Livsforsikring på personforsikringer. Youplus er et livselskap som er lokalisert i Trondheim, og de ansatte har mange års erfaring i fra bransjen.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024