Husk å forsikre elsparkesykkelen din

Fra 01.01.2023 må alle som eier en elsparkesykkel privat forsikre kjøretøyet. Dette er fordi elsparkesykler nå er klassifisert som elektrisk kjøretøy i Norge. Hos oss kan du nå bestille denne forsikringen.

Det er skadeomfanget som har ført til at myndighetene har omklassifisert elsparkesykkel og lignende kjøretøy. Skadene kan bli store og alvorlige ved sammenstøt og ved eneulykker, og med en ansvarsforsikring blir du dekket for ubegrenset sum ved personskade og inntil 100 millioner ved tingsskade.

Følgende kriterier må være tilstede for at du skal kunne forsikre elsparkesykkelen:

 • Elsparkesykkelen må være lovlig. Det vil si hastighetssperre på 20 km/t som ikke kan endres av deg.
 • Elsparkesykkelen må kunne identifiseres med et eget serienummer eller lignende.
 • Forsikringen gjelder kun ett produkt. Har du flere elsparkesykler, må du opprette en forsikring for hvert kjøretøy.
 • Alle regler for bruk av kjøretøy må følges.
 • Fører må ha fylt 12 år.
 • Fører under 15 år skal alltid bruke hjelm.

Konsekvenser ved å være uforsikret

Hvis du kjører på noen (eller noe), eller dersom elsparkesykkelen begynner å brenne og du mangler forsikring, kan du bli økonomisk ansvarlig for skaden som oppstår.

 • Du må selv betale erstatningsbeløpet dersom kjøretøyet ditt er uforsikret og har gjort skade
 • Du kan bli skyldig i flere millioner kroner ved store, omfattende skader og personskader
 • Husk at beløpene kan bli betydelige selv ved små skader
 • Som fører av uforsikret kjøretøy får eieren ingen erstatning ved skade
 • Det er straffbart å bruke eller kjøre en motorvogn som ikke er forsikret

Hva må du gjøre

Hos oss kan du tegne forsikring på elsparkesykkel fra januar. Før den tid, kan du forhåndsbestille dersom du er kunde hos oss fra før av, ved å sende oss en epost eller kontakte oss via Min Side.

Prisen er satt til kr. 1080,- årlig (kr. 90 pr mnd). Har du pakkerabatt vil prisen bli lavere.

Ha med følgende informasjon i eposten:

 • Ditt kundenummer
 • Merke
 • Serienr eller lignende
 • Årsmodell
 • Navn på eier av kjøretøyet
 • Verdi

Send oss en epost her.

Du kan lese mer om reglene hos Trafikkforsikringsforeningen.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024