Husk at også små båter trenger ansvarsforsikring

I Båtlivsundersøkelsen fra 2023 viser det seg at 18% ikke har noen form for forsikring på sine båter. Dette er på samme nivå som tidligere målinger, og det er spesielt de mindre båtene som mangler forsikring.


Når du eier en båt, uansett størrelse, er det viktig å ta ansvar for sikkerheten og beskyttelsen av eiendommen din. Dessverre er det mange båteiere, spesielt de med små båter, som forsømmer å skaffe seg tilstrekkelig forsikringsdekning. Dette kommer også frem i Båtlivsundersøkelsen til Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) (tabell under). Dette er problematisk, da manglende ansvarsdekning kan medføre betydelige utfordringer.

Mindre båter med lav verdi og lite bruk bør som minimum ha brann- og tyveriforsikring, som inkluderer ansvarsforsikring.


I vår brann- og tyveriforsikring inngår også ansvar. Ansvarsdekningen er spesielt viktig, fordi den beskytter deg mot økonomisk ansvar dersom båten skulle påføre skade på andres eiendom, personskade eller dødsfall som følge av bruk. Ulykker kan dessverre skje, og det å være riktig forsikret gir deg den nødvendige tryggheten for å håndtere potensielle erstatningskrav og juridiske konsekvenser.


Småbåter er også utsatt for branner og tyveri, akkurat som større båter, derfor er en brann/tyveriforsikring alltid lurt. En brann kan raskt forårsake alvorlige skader på båten, utstyr og eventuelle tredjeparters eiendommer. Tyveri kan føre til tap av verdifulle eiendeler og kan også innebære økonomiske og personlige konsekvenser.


Å ha en brann- og tyveriforsikring (som inkluderer ansvar) for småbåten gir en trygghet og sikkerhet, både økonomisk og følelsesmessig. Vi vil kunne dekke kostnadene ved reparasjon eller erstatning av båten dersom den skulle bli skadet eller stjålet. Dette kan bidra til å minimere den økonomiske belastningen du kan komme i som båteier, og gjøre det mulig å erstatte eller reparere båten uten store personlige tap.


Har du spørsmål rundt båt og forsikring, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024