Innkalling til valgmøte 2024

Hvert år innen utgangen av februar avholder Granne forsikring valgmøte. Alle som er direktekunder i selskapet har anledning til å møte med stemmerett.

Valgmøtet har som oppgave å velge medlemmer til selskapets generalforsamling. Valgkomiteen utarbeider et forslag som fremlegges for valgmøtet for votering.

I samsvar med vedtektenes § 2-7 kalles det inn til valgmøte onsdag 28. februar 2024.

Tidspunkt: 16:00

Sted: Valgmøtet gjennomføres digitalt. Påmeldte vil motta egen e-post med link i forkant av møtet.

Alle medlemmer har adgang til valgmøtet, men registrering innen 23. februar er nødvendig for å beregne stemmerett i henhold til vedtektenes § 2-7.

Les mer her.

Påmelding til: post@granne.no

Vel møtt!

Du kan lese mer om valgmøtet i innkallingen og i selskapets vedtekter.


Vennlig hilsen

Granne forsikring

Kjetil Holmeset

Leder Generalforsamling

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024