Invester i personforsikring imens du ennå er ung og frisk

Å kjøpe personforsikring kan virke som en tanke for fremtiden, men faktum er at det å kjøpe forsikring mens du fortsatt er ung og frisk, kan være en av de mest fornuftige og omsorgsfulle handlingene du kan gjøre for deg selv og dine kjære.

Sikre din fremtidige trygghet

Ifølge tall fra NAV har antallet uføre mellom 18 og 29 år doblet seg siden 2013. Per 2023 var det ca. 22 000 uføre i denne aldersgruppen. Inntekten man har som ung ufør er i underkant av 350.000, -, og det å komme seg inn på boligmarkedet kan bli en utfordring for mange.

Å kjøpe uføreforsikring mens du er ung og frisk kan derfor være veldig lurt. Det gir deg muligheten til å sikre deg mot uforutsette hendelser som kan påvirke din økonomiske situasjon senere i livet. Ved å kjøpe forsikring tidlig, kan du i tillegg dra nytte av lavere premier og bedre dekning.

Ikke undervurder behovet

Mange har forsikring gjennom jobben sin, men er det viktig å forstå at dette kanskje ikke er tilstrekkelig. Det er stor forskjell på hva arbeidsgivere tilbyr sine ansatte. Hvorvidt en skade eller sykdom oppstår på fritiden eller i forbindelse med arbeidet, kan også være avgjørende om du får det dekket av jobbforsikringen.

Forsikring via jobben er heller ikke tilpasset deg og din families økonomi, og mange opplever å måtte flytte ut av felles bolig dersom en av familiens forsørgere går bort, fordi de ikke har tilstrekkelig økonomisk sikkerhet. Vær også oppmerksom på at arbeidsgiver har full rett til å endre eller ta bort forsikringer som ikke er lovpålagte.


Dette betyr at det kan være smart å ta en gjennomgang med oss på hva du faktisk har dekket via arbeidsgiver, slik at eventuelle hull i ordningen kan tilpasses med private personforsikringer.

Våre personforsikringer

 • Alvorlig sykdom

  Alvorlig sykdom kan medføre stor belastning og endringer i din hverdag. Da er økonomiske bekymringer det siste du trenger. Forsikringen kan gi deg og familien din økonomisk frihet i en vanskelig tid.

 • Barneforsikring

  Vår barneforsikring sikrer barnets fremtid, og gir foreldrene økonomisk støtte dersom noe uforutsett skulle skje. Sørg for at barnet ditt har en trygg fremtid.

 • Dødsfallforsikring

  Har du tenkt på hva som skjer med familieøkonomien hvis du dør? En dødsfallforsikring bidrar til å sikre de du er glad i økonomisk, og utbetales som en engangssum ved dødsfall. Du kan selv bestemme hvem utbetalingen skal gå til.

 • Uføreforsikring

  Kan du se for deg din hverdag med bare uføretrygd fra NAV? Mange opplever en betydelig nedgang i lønn, ofte en halvering, ved langvarig sykdom. Våre uføreforsikringer sikrer økonomien din hvis du blir syk eller utsatt for en ulykke og ikke kan jobbe mer.

Unngå fremtidige konflikter

Arv kan i mange tilfeller være utfordrende for familier å håndtere, og det kan oppstå konflikter og uenigheter. Det vi er spesielt opptatt av å opplyse våre kunder om er at særkullsbarn har krav på å få utbetalt arv med en gang. Dette betyr altså at den etterlatte ikke har mulighet til å sitte i uskiftet bo.


Å snakke om slike ting kan virke ubehagelig, men det kan bidra til å unngå konflikter og misforståelser i fremtiden. Ved kjøp av dødsfallsforsikring kan det derfor være lurt å øke forsikringssummen slik at man har midler til å betale ut særkullsbarn også.


Å kjøpe personforsikring handler altså ikke bare om å beskytte deg selv, men også om å sikre dine kjæres fremtidige trygghet. Ved å investere i en dødsfallsforsikring, kan du gi dine etterlatte den økonomiske støtten de trenger for å opprettholde sin livsstil og realisere sine mål selv etter din bortgang.


I sum kan det å investere i en personforsikring mens du er ung og frisk være en av de mest betydningsfulle og omsorgsfulle handlingene du kan gjøre for deg selv og dine kjære.

Kontakt oss i dag, for en gratis gjennomgang.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024