Kundene har talt - Resultatet av årets kundeundersøkelse 2023

Vi har nylig gjennomført en undersøkelse der vi har spurt våre kunder i alle segment – privat, marin og bedrift om hvordan det er å være kunde hos oss. Vi er ikke landsdekkende og dermed blir ikke våre undersøkelser direkte sammenlignbare med de nasjonale undersøkelsene som gjennomføres, men gir et godt innblikk i vår kundetilfredshet og hvordan vi stiller oss i forhold til andre forsikringsselskap.

Liten og god

Sammenligner vi oss med EPSI undersøkelsen så ser vi at dere scorer oss høyere enn noen andre forsikringsselskaper på tilfredshet innenfor Marin og Bedrift. I privatmarked blir vi kun slått av et annet mindre forsikringsselskap – JBF. Dette forteller oss at man ikke trenger å være stor for å levere gode opplevelser til kundene. Deres bekreftelser på dette gjør oss både stolt og ydmyk. Og ikke minst gir det oss inspirasjon til å fortsette å levere gode kundeopplevelser.

 • Privatmarked
  • Norsk kundebarometer 2022: 75,7% tilfredshet
  • Epsi 2022: 72,7% tilfredshet
  • Granne 2023: 78% tilfredshet

 • Bedriftsmarked
  • Epsi 2022: 69,7% tilfredshet
  • Granne bedrift 2023: 76,5% tilfredshet
  • Granne marin 2023: 75,9% tilfredshet

"Hvor fornøyd er du totalt sett med kundeforholdet i Granne" (skala 1-6)

 • 5,08

  Privat

 • 5,01

  Bedrift

 • 5,06

  Marin

"Granne tilbyr gode forsikringer" (skala 1-6)

 • 5,03

  Privat

 • 4,98

  Bedrift

 • 5,02

  Marin

Personlig kontakt

Hos oss får alle kunder egen kunderådgiver – vi har troen på at muligheten til å snakke med noen som gir deg råd om dekninger og følger opp kundeforholdet er viktig. Og ikke minst har vi troen på at du selv velger om kontakten skal foregå over web, epost, telefon eller ved personlig oppmøte. Nå har dere kunder også bekreftet at dette er viktig for dere. Ved valg av forsikringsselskap så er pris fortsatt viktigst, deretter kommer personlig kontakt.

"De ansatte yter god service" (skala 1-6)

 • 5,31

  Privat

 • 5,24

  Bedrift

 • 5,34

  Marin

"De ansatte har høy kompetanse på sine områder" (skala 1-6)

 • 5,17

  Privat

 • 5,01

  Bedrift

 • 5,18

  Marin

"Granne er til å stole på" (skala 1-6)

 • 5,14

  Privat

 • 5,19

  Bedrift

 • 5,19

  Marin

Håndtering av skade

Vi har vår egen skadeavdeling med erfarne skadebehandlere som er opptatt av å yte alle som har hatt skade så god og effektiv service som mulig. Vi har derfor også spurt alle de som har vært så uheldige å ha hatt skader om hvordan de opplevde skadebehandling og oppgjør.

Undersøkelsen viser at dette er et område dere er spesielt fornøyde med oss på. Både på respons og behandlingstid og om dere opplevde å få et riktig skadeoppgjør har dere gitt oss en score på godt over 5 (skala fra 1 til 6).

"Jeg/vi opplevde rask reponstid ved første henvendelse" (skala 1-6)

 • 5,35

  Privat

 • 5,48

  Bedrift

 • 5,42

  Marin

"Behandlingstid for skadesaken var akseptabel" (skala 1-6)

 • 5,16

  Privat

 • 5,17

  Bedrift

 • 5,39

  Marin

"Jeg/vi opplevde et korrekt skadeoppgjør etter skaden" (skala 1-6)

 • 5,16

  Privat

 • 5,06

  Bedrift

 • 5,23

  Marin

Mange endringer

Det har skjedd mye nytt i Granne forsikring de siste årene (til og med navnet er nytt). Vi har investert mye i både personell, digitalisering og nye produkter og løsninger som skal gjøre oss rustet til å levere gode kundeopplevelser og videre vekst for selskapet. Og fra i fjor høst kunne vi også tilby personprodukter (barne, uføre, alvorlig sykdom og dødsfall forsikringer) noe som gjør at vi nå kan dekke alle våre kunders behov for forsikringer av både eiendeler og alle man er glade i.

- Det har vært jobbet godt internt i organisasjonen for å få dette til. Da er det ekstra hyggelig å få bekreftet at kundene er med oss og at dere er fornøyde med produktet vi leverer, sier Leder for Privat og Bedriftsmarked Camilla Hoddevik.

Hun sier også at selskapet ikke skal lene seg tilbake og nyte de gode resultatene – selv om vi har jobbet godt har vi fortsatt ting som kan bli bedre og det skal vi fortsette å fokusere på.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024