På- og avregistrering av kjøretøy

Fra 12. september 2022 har det blitt enklere å på- og avregistrere kjøretøy hos Statens vegvesen. Alt kan gjøres på nett, og du kan beholde skiltet. Dette skaper en lettere hverdag, spesielt for de med sesongkjøretøy. Likevel er det viktig å være oppmerksom på hva som skjer med forsikringen, og ikke glemme å registrere både forsikring og påskilting før du setter deg i kjøretøyet igjen.

Nye regler

Endringene for på- og avregistrering av kjøretøy ble vedtatt 12. september 2022 av Samferdselsdepartementet. Alle bileiere kan selv logge seg inn på statens vegvesen og registrere på- og avskilting.

Selv om du får beholde skiltet, anbefaler vi alle kunder å likevel fysisk fjerne skiltet fra kjøretøyet, og oppbevare det et trygt sted hjemme. Dette sikrer at du ikke glemmer at du har avskiltet kjøretøyet digitalt.

Den nye endringen betyr at Statens vegvesens kjennemerkelagre i all hovedsak avvikles. Eiere som ikke kan, eller ønsker, å bruke digitale løsninger for avregistrering, kan møte opp på en trafikkstasjon og få kjøretøyet avregistrert, uten at kjennemerkene leveres inn.

Hva skjer med forsikringen i Granne

Avskilting

Når du digitalt melder om avskilting på sesongkjøretøy til staten, vil følgende skje med forsikringene dine i Granne – helt automatisk:

  • For sesongkjøretøy som bobil, MC, veteranbil, og moped så vil ansvarsforsikringen fjernes sammen med trafikkforsikringsavgiften. Resten av forsikringen, som kasko, beholdes. Vi anbefaler at kunder beholder en eventuell super/kasko/delkasko-dekning selv om kjøretøyet er avskiltet. Kjøretøy som står lagret kan fremdeles være utsatt for skade.
    • Ønsker du å endre eller avslutte hele forsikringen kan du kontakte oss eller ordne dette selv på MinSide.
    • Unntak: Dette gjelder ikke bil. Vi fjerner automatisk hele forsikringen når du avregistrerer en bil.

Påskilting

For å digitalt påregistrere sesongkjøretøyet hos vegvesenet må du først ta kontakt med oss for å tegne ansvarsforsikring på nytt. Vi vil da ordne dette og sørge for at garantien er i orden slik at digital påregistrering kan skje.

Det er viktig at du husker begge prosessene. Både å ordne forsikring og registrere påskilting, før du setter deg i kjøretøyet.

Dagsgebyr fra staten

Dersom kjøretøyet ditt er registrert og du ikke har ansvarsforsikring, vil du få dagbøter med staten for hver dag du er uforsikret. Dette faktureres av Trafikkforsikringsforeningen. Husk derfor å alltid ha ansvarsforsikring de dagene kjøretøyet er registrert.

Avslutte forsikring på avregistrert kjøretøy

Dersom du har et avregistrert sesongkjøretøy som senere blir vraket eller solgt, får vi ikke automatisk beskjed om dette. Du kan selv avslutte hele forsikringen på MinSide eller kontakte oss.

Ønsker du råd og veiledning kan du gjerne ta kontakt med en av våre rådgivere.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024