Tips til trygg og lovlig bruk av elsparkesykkelen

Endelig er våren her og dagene har igjen blitt lyse og lange. Et sikkert vårtegn de siste årene har vært at det er mange sparkesykler ute på veiene, og i år er ikke noe unntak.

Det er en del regler knyttet til bruken av disse som både voksne og unge sjåfører bør merke seg:

  • Det er kun tillatt med en person på kjøretøyet. Overtredelse kan bøtelegges med kr. 3.000
  • Maks tillatt hastighet er 20 km/t og maks 6km/t når du passerer andre på fortauet
  • Krav til ansvarsforsikring på elsparkesykkel ble innført fra 1. januar 2023 da disse ble omklassifisert fra sykkel til motorvogn
  • Føreren må være fylt 12 år
  • Det er ulovlig å føre elsparkesykkel om du er påvirket av alkohol
  • Hvis elsparkesykkelen går over 20 km/t er den ikke å regne som liten elektrisk motorvogn og er dermed umulig å forsikre. Den vil da regnes som en moped, dette betyr igjen registreringsplikt og omfattende tekniske krav

Det ser dessverre ut som at det fortsatt er mange uforsikrede elsparkesykler i bruk. Dette kan få store konsekvenser om uhellet først skulle være ute.

Du kan bli ansvarlig for potensielt sett høye summer; det økonomiske ansvaret for personskader er ubegrenset, mens skade på ting og eiendom er begrenset til kr. 100 million. Nå som elsparkesyklene regnes som motorvogner er det bilansvarsloven som anvendes. Reglene i denne loven krever ikke noen form for skyld i skaden, og så lenge motorvognen gjør skade, er eier som hovedregel ansvarlig.

Om du har bruk for forsikring* av elsparkesykkel ta kontakt så hjelper vi deg med å få dette på plass så du eller dine nærmeste kan kjøre trygt og lovlig.

*For at vi skal kunne forsikre den er det viktig at elsparkesykkelen er merket med produsentens navn, typebetegnelse og fabrikasjonsnummer.

Kilde: https://www.forbrukerradet.no/siste-nytt/ny-lov-elsparkesykkelen-kan-sette-deg-i-milliongjeld/

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024