Unngå forsikringssmellen - vær oppmerksom på tollregler ved utenlandshandel

Handler du utenlands og tar med deg varer til Norge? Da er det viktig å huske at forsikringsavtaler kun dekker lovlige interesser. Enhver gjenstand innført i Norge må være korrekt fortollet i henhold til gjeldende regelverk for å være dekket av forsikringen din. Les videre for å unngå ubehagelige overraskelser når du handler utenlands.

Forsikringsavtalen og tollregler

Det er en vanlig misforståelse at forsikringsavtaler dekker enhver skade eller tap, uavhengig av gjenstandens fortolling. Dessverre er virkeligheten annerledes. Gjenstander som er kjøpt i utlandet og ført inn i Norge, er unntatt erstatningsplikt hvis du ikke kan dokumentere at de er korrekt fortollet i henhold til gjeldende regelverk.


Konsekvenser av ulovlig import

Husk at gjenstander som ikke er lovlig fortollet, ikke vil bli dekket av forsikringen din ved skade eller tap. Dette gjelder alt fra luksuriøse klokker til avanserte telefoner og eksklusive klær. Å glemme fortolling kan derfor resultere i betydelige økonomiske tap hvis uhellet er ute.


Informasjon om tollregler

For å unngå misforståelser og uheldige økonomiske konsekvenser, anbefales det å være oppdatert på tollreglene. Tolletaten har utviklet en praktisk løsning i form av en kvoteapp, tilgjengelig på deres nettside. Appen hjelper deg med å beregne om du er innenfor tollkvoten og lar deg enkelt betale eventuelle avgifter direkte gjennom appen.


Bruk kvoteappen for smidig fortolling

Kvoteappen er en effektiv og brukervennlig løsning for fortolling. Den gir deg oversikt over dine tollgrenser og lar deg håndtere fortolling direkte fra mobilen din. Med kvoteappen kan du unngå unødvendige forsinkelser og unngå bøter ved å sørge for at alle dine utenlandske kjøp blir korrekt fortollet.

Oppsummering

Ved å være oppmerksom på tollreglene og bruke Tolletatens kvoteapp, kan du unngå ubehagelige overraskelser og økonomiske tap knyttet til ulovlig import av varer. Når du handler utenlands, sørg for å følge reglene og sørge for at alle dine kjøp er korrekt fortollet. På denne måten kan du handle trygt og sikkert, uten å bekymre deg for forsikringsmessige konsekvenser av harryhandel.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024