Derfor bør du velge en barneforsikring som gir utbetaling ved langvarig sykdom

Antallet barneforsikringer har vokst jevnt de siste årene, og det er veldig bra for barna våre. Men barneforsikring finnes i mange varianter, og det kan være vanskelig å vite hvilken man bør kjøpe til barnet sitt.

Psykiske lidelser øker blant de unge

De siste fem årene har antall unge som blir langtidssykemeldt økt kraftig, ifølge SSB. Det er ulike psykiske lidelser som er den desidert største årsaken, og utgjør om lag 60% av tilfellene for dem under 40 år som blir syke. Utbetaling fra Folketrygden er basert på antall år i arbeidslivet og lønn, slik at hvis barnet blir ufør i ung alder vil det gi en lønn tilnærmet en minstepensjonist. Dette tilsvarer ca 300 000,- i lønn resten av livet.

- Det som er viktig med en barneforsikring er å gjøre det enklere for barnet og familien i tiden som kommer etter sykdom eller ulykke.

Det å ha en god barneforsikring handler ikke først og fremst om tilgang til behandling av et barn som har blitt syk eller utsatt for en ulykke. Barn blir veldig godt i varetatt av norsk helsevesen, men det som er viktig med en barneforsikring er å gjøre det enklere for barnet og familien i tiden som kommer etter sykdom eller ulykke. En god barneforsikring kan bidra til å hjelpe foreldrene i en vanskelig tid, samt sikre barnet et økonomisk selvstendig liv som voksen. Etter at barnet fyller 18 år forsvinner mange stønader fra NAV, og derfor er det ekstra viktig å velge en barneforsikring som også tar var på barnet ved langvarig sykdom.

Hvis et barn blir ufør i ung alder, vil en barneforsikring som gir utbetaling ved uførhet utgjøre en stor forskjell på økonomien når man skal inn i voksenlivet og klare seg selv. Hos oss kan du velge mellom Barneforsikring Ekstra som gir utbetaling ved uførhet i 10 år, eller Barneforsikring Super som gir utbetaling helt til 67 år.

For gode råd om barneforsikring, kontakt en av våre rådgivere på tilf 70 10 12 50, eller send oss en epost. Du kan også lese mer om livsforsikringer her.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024