Ny DNK Cyberdekning tilgjengelig fra 1. april 2024, for næringsfartøy over 15m.


Cybertrussel er en økende bekymring for global handel. Shippingindustriens kompleksitet, sammen med dens avhengighet av teknologi og globale forsyningskjeder, gjør den spesielt sårbar for cyber-risiko.


Å hjelpe medlemmene med å beskytte eiendelene sine mot cyber-risiko har vært en prioritet for DNK i lang tid. Cyber-krigsrisiko for fartøy har vært dekket under standard DNK-politikk siden 2005. I 2021 etablerte DNK det norske Maritime Cyber Resilience Centre NORMA Cyber, i samarbeid med Norges Rederiforbund.


Fra 1. april 2024 vil DNK-medlemmer kunne supplere sin eksisterende marine cyber-dekning med et innovativt nytt forsikringsprodukt. Den nye "DNK Cyber Cover" er et valgfritt, tilleggsdekning for DNK-medlemmer som inkluderer tapforebygging, hendelsesrespons og økonomisk tapdekning for hele flåten og kystnære operasjoner mot et bredt spekter av cyber-hendelser, under samme policy. (For fartøy over 15m og kunde av Granne forsikring er tapsforebygging og hendelsesrespons allerede inkludert i din dekning).


"DNK Cyber Cover" er resultatet av omfattende forskning på maritime cyber-risiko, utført i samarbeid med NORMA Cyber og ulike bransjepartnere. Den introduserer en datadrevet tilnærming til cyberforsikring som tar hensyn til avhengighetene mellom on- og offshore-operasjoner og leverandører, og er basert på hvordan angripere ville forsøke å påvirke hele driften.
"DNK Cyber Cover" vil være tilgjengelig for DNK-medlemmer som gjennomfører en teknisk forhåndskvalifisering og sårbarhetsvurdering utført på DNKs regning.


Forsikringspolicyen dekker et bredt spekter av tap fra skadelige cyberangrep, opptil en grense på USD 10 millioner for landorganisasjonen og USD 50 millioner for fartøy, og inkludert:

  • Hendelsesrespons-tjenester
  • Gjenoppretting av digitale eiendeler
  • Administrative bøter og forsvarsutgifter
  • Tredjepartsansvar
  • Cyberutpressing (Ransomware)
  • E-kriminalitet (elektronisk tyveri, svindel, manipulasjon)
  • Forretningsavbrudd
  • Avhengig forretningsavbrudd
  • Skrog og maskineri
  • Event. tidstap ved skade

Ta kontakt, om dere ønsker mer informasjon.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024