Personforsikring - ekstra viktig i usikre tider

De fleste av oss kjenner på kroppen at utgiftene har blitt høyere det siste året. Som en følge av dette er det flere som nå vurderer å si opp personforsikringene sine. Dette er bekymringsfullt da ikke alle er klar over er hvor mye de egentlig går ned i lønn ved langvarig sykdom. I usikre tider kan en personforsikring bli ekstra viktig.

Mange tror de får dekket store deler av lønnen sin fra det offentlige selv om de skulle bli uføre, men fra NAV får du kun utbetalt 66% av lønnen din. Maksimal uføretrygd er nå kr 434.745. Dette betyr også at de med høy lønn vil få en prosentvis større nedgang i uføretrygden.

Her kan du lese TV2s artikkel om Jonas, som sa opp Sykdomsforsikringen sin for å spare penger, og fikk diagnosen MS seks uker senere. Han er en av nesten 7300 nordmenn som valgte å avslutte forsikringen som dekker alvorlig sykdom i fjor.

Tabellen nedenfor viser utbetaling fra NAV ved langvarig sykdom, for ansatte i privat sektor (basert på lik lønn over tid. Alle tall er før skatt):

400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
1 000 000
Prosentvis reduksjon i lønn34%
Prosentvis reduksjon i lønn34%
Prosentvis reduksjon i lønn34%
Prosentvis reduksjon i lønn37%
Prosentvis reduksjon i lønn45%
Prosentvis reduksjon i lønn51%
Prosentvis reduksjon i lønn56%
Ny lønn264 000
Ny lønn330 000
Ny lønn396 000
Ny lønn441 000
Ny lønn441 000
Ny lønn441 000
Ny lønn441 000
Redusert lønn pr år136 000
Redusert lønn pr år170 000
Redusert lønn pr år204 000
Redusert lønn pr år258 000
Redusert lønn pr år358 000
Redusert lønn pr år458 000
Redusert lønn pr år558 000
Redusert lønn pr mnd11 000
Redusert lønn pr mnd14 000
Redusert lønn pr mnd17 000
Redusert lønn pr mnd21 000
Redusert lønn pr mnd30 000
Redusert lønn pr mnd38 000
Redusert lønn pr mnd47 000

Som tabellen viser, er det dyrt å bli ufør. Uten privat personforsikring i tillegg kan det bli vanskelig å betjene lån og høye strømregninger. Dette gjelder personer i alle aldre, men en spesielt utsatt gruppe er de yngre som kanskje nettopp har startet arbeidslivet med lav inntekt og ingen oppsparte midler. Statistikken viser at det stadig blir flere unge uføre i Norge, antallet har mer enn doblet seg de siste ti årene.

Personforsikring gir økonomisk trygghet og forutsigbarhet i tider hvor alt annet er mer usikkert. Selv om forsikringen ikke bør kuttes kan du likevel tilpasse slik at løsningen er skreddersydd til deg og ditt behov. På denne måten betaler du aldri mer enn du trenger.

- Hvis man har behov for å få ned kostnadene sine kan det være bedre å senke forsikringssummen istedenfor å si opp hele forsikringen, forteller Camilla, leder for Privatmarked i Granne.

- Det er først og fremst lurt å ta en gjennomgang av forsikringene for å sjekke behovet og om du er dobbeltforsikret. Med hjelp av en rådgiver kan du finne den rette løsningen for deg og din familie, og tilpasse forsikringen.

Skal du spare penger kan du for eksempel øke egenandelen på forsikringer som hus, hytte og bil, og vurdere delkasko på biler som er litt eldre. Rådgiveren vil gi deg anbefalinger basert på din situasjon.

Ta kontakt med din rådgiver i Granne for en gjennomgang, så hjelper vi deg med å finne den rette løsningen for deg.

Fra venstre: Forsikringsrådgivere Tine Fjørtoft, Ida Pedersen, Fred Hansen, Christine Grebstad, Ann Siri Lien, Bente Alstadsæter, og Camilla Hoddevik - leder for Privatmarked.

Du kan også lese mer om våre Personforsikringer her.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024