Rabatt på e-læringskurs hos ASK for våre kunder

ASK eLearning tilbyr nå kurs for de som arbeider om bord fartøy med fryseanlegg som bruker ammoniakk som kjølemedium. Vi i Granne er opptatt av å hindre skader på personer og materiell, og har derfor inngått en avtale med ASK for våre kunder, som gir rabatt på e-læringskurset. Vi velger også å dekke den praktiske øvelsen om bord i fartøyet. 

Dette kurset gir en innføring i ammoniakk og tar for seg hvordan besetningen om bord kan forholde seg til ammoniakk på en sikker måte. Man lærer blant annet om ammoniakkens virkemåte, ulike faremoment, entring av lukkede rom, førstehjelp ved ulike typer eksponering og tiltak ved utilsiktede utslipp og brann.

ASK tilbyr også praktiske øvelser om bord i fartøy. Her øves det på forskjellige scenario i forbindelse med ammoniakklekkasje om bord, der blant annet sikkerhet, kommunikasjon, samhandling, verneutstyr og førstehjelp blir gjennomgått. 

Ta kontakt med oss, eller ASK e-learning for mer informasjon.

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024