Alvorlig sykdom

Alvorlig sykdom kan medføre stor belastning og endringer i hverdagen din. Da er økonomiske bekymringer det siste du trenger. Vår forsikring (fra YouPlus) kan gi deg og familien din økonomisk frihet i en vanskelig tid.

Hva dekker en forsikring for sykdomsforsikring?

En forsikring for alvorlig sykdom, også kjent som kritisk sykdomsforsikring, er en type forsikring som gir økonomisk beskyttelse i tilfelle du blir diagnostisert med en alvorlig medisinsk tilstand som er dekket av forsikringen.

Alle kan rammes av alvorlig sykdom, og da er økonomiske bekymringer det siste du trenger. Denne forsikringen gir deg og familien din økonomisk trygghet i en vanskelig situasjon.

Forsikringen gir en engangsutbetaling ved utvalgte sykdommer og skader (se under).

Du får hele forsikringssummen utbetalt når endelig diagnose er stilt, og vi har mottatt all nødvendig dokumentasjon.

Dekningsoversikt

Alvorlig sykdom
Hjerteinfarkt
Hjerneslag
Kreft
Multippelsklerose
Koronar bypass-operasjon
Organtransplantasjon
Tap av hørsel
Tap av syn
Alvorlig Angina pectoris
Hjerteklaffkirurgi
Tversnittlammelser
Godartet svulst i hjerne
ALS og andre motornevronsykdom
Nyresvikt
HIV som følge av blodoverføring eller yrke
AIDS som følge av blodoverføring eller yrke
Alvorlig Parkinson sykdom
Alvorlig brannskade
Alzheimers før fylte 65 år
Utposing på hovedpulsåren
Utvidelse av hjernens pulsårer
Godartet svulst i ryggmarg
Bindevevssykdom
Amputasjon
Schizofreni
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne

Nyttige linker:

Granne samarbeider med Youplus Livsforsikring på personforsikringer. Youplus er et livselskap som er lokalisert i Trondheim, og de ansatte har mange års erfaring i fra bransjen.

Fast kontaktperson og hjelp hele døgnet

Hos oss får du en fast personlig rådgiver som vil være tilgjengelig for deg når du måtte ønske. Du finner kontaktinformasjon til alle våre rådgivere på nettsiden vår, og vi tar gjerne imot besøk på våre kontor.


Skulle det oppstå en situasjon hvor du trenger å komme i øyeblikkelig kontakt med oss, er vi tilgjengelig 24 timer i døgnet på telefon +47 70 10 12 50.


Granne Forsikring er det største forsikringsmiljøet mellom Bergen og Trondheim. Våre rådgivere sitter med stor kompetanse som vil komme deg til gode. Om uhellet er ute hjelper våre skadebehandler deg hele veien fra et problem oppstår, til forsikringssummen er utbetalt.

Vi er Granne

Se også:

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024