Barneforsikring

En god barneforsikring sikrer barnet ditt dersom barnet skulle bli alvorlig syk eller utsatt for en ulykke. Vår barneforsikring (fra YouPlus) tar vare på barnet også etter at det har blitt voksen.

Hva dekker en barneforsikring?

En barneforsikring er en type forsikring som er utformet for å gi økonomisk beskyttelse for barnet ditt i tilfelle uventede hendelser. Vi anbefaler at alle barn har en forsikring. Dette vil gjøre det enklere for barnet og familien dersom barnet skulle bli syk eller utsatt for en ulykke. Uten forsikring må barnet klare seg på trygd fra NAV dersom barnet blir langvarig syk og ikke kan komme seg ut i full jobb som voksen.

Vi anbefaler derfor vår Barneforsikring Ekstra eller Super, da disse inkluderer både engangs- og månedlig utbetaling ved langvarig sykdom.

Under kan du lese mer om hva forsikringen dekker. Alle forsikringssummer er oppgitt i G.

G= Folketrygdens grunnbeløp
Pr 01.05.2023 utgjør beløpet kr 118 620

Dekningsoversikt

Super
Ekstra
Basis
Utbetaling ved varig skade og sykdom
Utbetaling ved varig skade og sykdom
Utbetaling ved varig skade og sykdom
Utvalgte sykdommer
Utvalgte sykdommer
Utvalgte sykdommer
Utvidet hjelpestønad
Utvidet hjelpestønad
Utvidet hjelpestønad
Ombygging av bolig
Ombygging av bolig
Ombygging av bolig
Uføreforsikring kan videreføres etter opphør
Uføreforsikring kan videreføres etter opphør
Uføreforsikring kan videreføres etter opphør
Dagpenger ved sykehusopphold
Dagpenger ved sykehusopphold
Dagpenger ved sykehusopphold
Utbetaling ved dødsfall
Utbetaling ved dødsfall
Utbetaling ved dødsfall
Engangsutbetaling ved uførhet10G
Engangsutbetaling ved uførhet10G
Engangsutbetaling ved uførhet5G
Månedlig utbetaling ved uførhet (1G per år)Til fylte 67 år
Månedlig utbetaling ved uførhet (1G per år)I 10 år
Månedlig utbetaling ved uførhet (1G per år)Dekkes ikke

Nyttige linker:

Granne samarbeider med Youplus Livsforsikring på personforsikringer. Youplus er et livselskap som er lokalisert i Trondheim, og de ansatte har mange års erfaring i fra bransjen.

Fast kontaktperson og hjelp hele døgnet

Hos Granne forsikring får du personlig rådgivning, tilgjengelig for deg slik du måtte ønske. Du finner kontaktinformasjon til alle våre rådgivere på nettsiden vår, og vi tar gjerne imot besøk på våre kontor.


Skulle det oppstå en skade eller situasjon hvor du trenger å komme i øyeblikkelig kontakt med oss, er vi tilgjengelig 24 timer i døgnet på telefon +47 70 10 12 50.


Granne Forsikring er det største forsikringsmiljøet mellom Bergen og Trondheim. Våre rådgivere sitter med stor kompetanse som vil komme deg til gode. Om uhellet er ute hjelper våre skadebehandler deg hele veien fra et problem oppstår, til forsikringssummen er utbetalt.

Vi er Granne

Se også:

Granne forsikring logo

post@granne.no

+47 70 10 12 50

Org.nr 838 797 172

@ Granne forsikring 2024